Nu byggs nya förskolan i Arvika!

Nu är det beslutat, det blir en ny förskola på Dottängen, sydöst om Sågudden i Arvika. Kommunfullmäktige sa ja till byggnation vid sitt senaste sammanträde. Satsningen på en ny förskola kostar 40 miljoner och planen är att förskolan ska stå klar våren 2018.
Den nya förskolan kommer att ha sex avdelningar och ge plats åt cirka 100 barn. Detta innebär också att flera en-avdelningar i innerstaden på sikt kan avslutas, vilket ger organisatoriska och ekonomiska vinster. Förskolan blir ett passivhus, en byggteknik som ger ett mer miljövänligt och energisnålt hus. Arvika Fastighets AB sköter projekteringen av den nya förskolan.På bilden ser ni förslaget,detta kan komma att ändras/justeras.
Beskrivande text
Sidan uppdaterad 2017-03-29