Om- och tillbyggnad Edaneskolan

Skolan skall vara klart till terminsstarten i höst!

Edaneskolan kommer att få en tillbyggnad med två nya klassrum, två grupprum och ett nytt lärarrum. En ny fritidsavdelning kommer att byggas till på ca 155 kvm. Skolan kommer även att handikappanpassas, bland annat kommer en hiss att installeras. Den totala om- och tillbyggnationen är på ca 550 kvm. Hela projektet skall vara klart till skolstarten i höst.
Beskrivande text
Sidan uppdaterad 2017-02-10