Bostad

Betala hyra

Hyran betalar du förskottsvis varje månad, senast den sista vardagen i månaden. Det innebär till exempel att hyran för april måste vara betalad senast den sista mars. Hyresavin får du hem i brevlådan.

Den som inte betalar i tid kan bli uppsagd från lägenheten, och skulle hyran vara sen skickas inkassokrav till hyresgästen via inkassoföretaget Visma. Dröjsmålsränta debiteras tills hyran är betald. Om hyran trots inkassokravet inte betalas, blir hyresgästen uppsagd från lägenheten.