Bildbeskrivning

Bostadshyrorna 2017-2018 inom Arvika Fastighets AB

Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen Region Mitt har träffat avtal om bostadshyror för perioden 2017-04-01- till 2018-03-31. Den generella hyreshöjningen är 0,5 % vilket motsvarar en hyreshöjning med 24 kr/månad för en genomsnittlig lägenhet i bolaget på 65 kvadratmeter.

Varje lägenhet har i Poängen-systemet fått en målhyra som på sikt ska uppnås. Justering av lägenheternas aktuella hyror mot målhyra påbörjades den 1 april 2016. Justeringarna fortsätter nu 1 april 2017, och justeringarna blir varierande mellan 0-5 % (inlusive årets generella höjning 0,5 %). De lägenheter som fortfarande har en högre faktisk hyresnivå än målhyran får oförändrad hyra.