Bildbeskrivning

Bostadshyrorna 2015 -2016  inom Arvika Fastighets AB

Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen har träffat ett tvåårsavtal om den generella justeringen av bostadshyror för 1 april 2015 till 31 mars 2017.

Följande hyresförändingar gäller för den generella höjningen inom lägenhetsbeståndet;

  • Från 1 april 2015 höjs hyrorna med 1,83 procent
  • Från 1 april 2016 höjs hyrorna med 1,50 procent

Det innebär att den genomsnittliga hyresnivån för bolagets hyreslägenheter från april 2015 blir 872 kr/kvm (snitthyra 2014 är 856 kr/kvm). En genomsnittlslägenhet om 64 kvm med nuvarande hyra ca 4 560 kr/månad får därmed en hyresökning om 84 kr/månad den 1 april 2015.

OBS;  Utöver detta kommer även hyresjusteringar att ske fr o m 1 oktober 2015 inom ramen för projekt ”Rättvis hyra”.

 

Fortsatt mycket konkurrenskraftiga hyror i Arvika

Arvika Fastighets AB har fortsatt mycket konkurrenskraftiga hyresnivåer. Cirka 230 av 275 kommunägda bostadsbolag i Sverige har idag högre hyror än Arvika Fastighets AB. I Värmland finns bara tre kommunägda bostadsbolag som har läge hyresnivå jämfört med Arvika Fastighets AB.