Kontorist

Fastighetsjour

För att underlätta för dig har vi nu endast ett telefonnummer som du kan ringa - oavsett om det är dag, kväll eller helg.

Ibland kan du behöva nå din hyresvärd utöver ordinarie arbetstid. Du kanske har blivit utlåst, fått en vattenläcka eller annat av akut karaktär.

Dagtid når du vår ordinarie personal, medan kvälls-och nattetid, samt helger är det vår fastighetsjour som tar emot ditt samtal.

Störd av din granne?
Alla har rätt till lugn och ro i sin bostad, vi hjälper till om du får problem.

Får du din nattsömn störd av grannen, kan du ringa vår fastighetsjour. De tar emot din anmälan och skickar den vidare till jourpersonalen. Uppge alltid namn och adress så vi kan nå dig om vi behöver fler upplysningar.

Ring 0570-818 88 när som helst på dygnet.