Bildbeskrivning

Hyresavtal

Den eller de som står skrivna på hyresavtalet ska personligen komma in till oss i kundtjänst, stadshuset för att underteckna samt hämta sin del av avtalet. Vid signering av avtalet ska legitimation uppvisas. Används ombud ska såväl ombudets som hyrestagarens legitimation kunna uppvisas.

I vissa fall begär Arvika Fastighets AB borgensmän, där en speciell borgensförbindelse tecknas. I dessa fall ska borgensförbindelsen ha kommit Arvika Fastighets AB tillhanda innan hyresavtalet kan undertecknas.