Bildbeskrivning

Störningsjouren

Störd av din granne?
Alla har rätt till lugn och ro i sin bostad, vi hjälper till om du får problem.

Får du din nattsömn störd av grannen, kan du ringa vår fastighetsjour. De tar emot din anmälan och skickar den vidare till jourpersonalen. Uppge alltid namn och adress så vi kan nå dig om vi behöver fler upplysningar.

Störningsjouren kommer att debitera dig som stör dina grannar en avgift på1500 kronor för utryckning i samband med störningsärenden.