Använd miljötratten

Exempelbild

När matolja och fett hälls ner i avloppet stelnar det och orsakar stopp i avloppet, vilket är kostsamt att reparera. Återvinn fettet istället!

Med hjälp av miljötratten kan du istället samla upp matfettet i en PET-flaska och lämna in det till Mossebergs återvinningscentral där det kan återvinnas till exempelvis biogas.

Har du ingen möjlighet att ta dig till Mosseberg kan du även lämna flaskan i i facket för restavfall (i ditt miljöhus).

Kostnadsfri

Miljötratten är helt gratis och kan hämtas på följande ställen i kommunen:

  • Receptionen i stadshuset
  • Mossebergs återvinningscentral
  • Reningsverket i Arvika
Sidan uppdaterad 2019-12-09