Återkoppling av höstens kundundersökning

Exempelbild

Under hösten 2018 gav vi hälften av våra hyresgäster möjligheten att delta i en hyresgästundersökning. De som inte fick enkäten den här gången kommer att få möjlighet att svara i höst. Syftet med undersökningen var att vi ville ta reda på hur ni hyresgäster uppfattar Arvika Fastighets AB som förvaltare.

I nedan pdf finns en sammanfattning/ återkoppling av vad som framkom av undersökningen.

Tack för att ni var med och svarade!

Läs sammanfattningen av undersökningenPDF

Sidan uppdaterad 2019-03-12