Byte och påfyllnad av sand i sandlådor

Exempelbild

Sandlåda, Gategården

Vi har påbörjat ett arbete med att se över alla sandlådor i de kommunala lekparkerna. Även sandlådor i bostadsområden och vid skolor och förskolor. Vi byter ut och fyller på sand efter behov.

Sidan uppdaterad 2018-05-31