Följ bygget på förskolan Fågelsången

Exempelbild

Förskolan Fågelsången kommer att utökas med ytterligare två avdelningar till totalt tre.

De två nya avdelningarna ska ersätta förskolan Gärdet som är inhyst i moduler.

Ombyggnation och tillbyggnad beräknas vara klar 1 september 2020.

Här kan du följa bygget.

Veckobrev v 1PDF

Veckobrev v 2PDF

Veckobrev v 3PDF

Veckobrev v 4PDF

Veckobrev v 5PDF

Veckobrev v 6PDF

Veckobrev v 7PDF

Veckobrev v 8PDF

Veckobrev v 9PDF

Veckobrev v 10PDF

Veckobrev v 11PDF

Veckobrev v 12PDF

Veckobrev v 13PDF

Veckobrev v 14PDF

Veckobrev v 15PDF

Veckobrev v 16PDF

Veckobrev v 21PDF

Veckobrev v 22PDF

Veckobrev v 23PDF

Veckobrev v 27PDF

Sidan uppdaterad 2020-07-06