Helgarbete i Kvarteret Hjorten

Exempelbild

Arbetet med byggnationen av den nya högstadieskolan i kvarteret Hjorten kommer pågå under helgen den 8-9 februari mellan kl 9 och 18 både lördag och söndag. Fredagen den 7 februari avslutas arbetsdagen kl 20.00. Buller kan förekomma under dessa tider.

Sidan uppdaterad 2020-02-06