Högsta betyg till parken igen!

dahlior i stadsparken

I årets SKR-undersökning "Kritik på Teknik" hamnar Park-och tomtavdelningen återigen på en förstaplats! Det ges även höga betyg i skötsel av torg, trottoarer och lekplatser.

- Vi vill tacka alla de som gett oss så bra betyg igen, säger Anna Rundin, Parkchef, Arvika Fastighets AB.Vi arbetar varje dag för att våra parker, grönområden och lekplatser ska vara välvårdade och inbjudande för våra medborgare och besökare. Vi välkomnar ocskå förslag till förbättringar - vi kan inte möta upp till alla, men vi tar alltid med oss önskemål som kommer till oss, säger Anna.

Här kan du läsa hela undersökningen. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2022-10-21