Individuell mätning och debitering av vatten införs i Metkroken

Metkroken

För att minska miljöpåverkan och öka möjligheterna för hushållen att påverka sina kostnader kommer vi att införa individuell mätning och debitering av kall- och varmvatten, (IMD).

Den individuella mätningen innebär att kostnaderna för kall- och varmvatten debiteras i efterhand utifrån den faktiska vattenmängd som förbrukas. Priset för kallvatten är 36,25 kr per kubikmeter inklusive moms och för varmvatten 75 kr per kubikmeter inklusive moms.

Sidan uppdaterad 2024-04-30