Nya priser för vattenförbrukning

Exempelbild

Från och med februari månads hyresavi kommer priset för vattenförbrukning i din bostad att justeras. Efter ett antal år med oförändrade priser kommer kostnaderna att anpassas enligt marknadsläget.

Förändringarna är följande:

  • Varmvattenförbrukningen höjs till 75kr inklusive moms per kubikmeter.
  • Kallvattenförbrukningen höjs till 36kr inklusive moms per kubikmeter.

Observera att dessa förändringar för närvarande endast berör Posten 1, Veterinären och Tingsgatan 11.

Sidan uppdaterad 2024-01-08