Städning av Kattviken

Exempelbild

Under hösten, har Parkavdelningen plockat upp diverse skräp i Kattviken i takt med att vattnet har sjunkit.

Bland annat har ett 30-tal cyklar, kundvagnar med mera plockats upp. Rören som sticker upp, kommer från gamla bryggor och förtöjnings-platser och det kommer att göras försök att plocka upp även dem. De svarta ”korgarna” som ligger i vattenbrynet, är avsedda för våra näckrosor, många näckrosor har inte klarat sej, så därför så många tomma korgar. Även dessa korgar kommer att tas om hand.

Sidan uppdaterad 2018-11-06