Tagsystem för entrédörrar i Kv Arbetaren

Exempelbild

Nu byter vi till tagsystem även i entrédörrarna i Kvarteret Arbetaren. Arbetet påbörjas vecka 7.

Dörrarna kommer i och med detta hållas låsta dygnet runt och ni använder er vanliga tag för att komma in.

Sidan uppdaterad 2019-02-08