Bostad

Betala hyra

Hyran betalar du förskottsvis varje månad, senast den sista vardagen i månaden. Det innebär till exempel att hyran för april måste vara betalad senast den sista mars.

Du kan betala hyran på olika sätt:

1. Med e-faktura. För att kunna betala med e-faktura måste du ansluta dig till tjänsten i din nätbank. Du ansluter dig på egen hand, via din internetbank. Tillvägagångssättet kan variera mellan olika banker. Ta kontakt med din bank om du är osäker på hur du ska göra.

2. Med autogiro. För att kunna betala med autogiro måste du ansöka om detta från KBAB. Läs mer om autogirolänk till annan webbplats.

3. Det manuella sättet. Det innebär att du gör som med många andra räkningar du betalar. Logga in i din nätbank, knappa in OCR-numret som du hittar längst ner på din avi tillsammans med summan och bankgironummer.

Den som inte betalar i tid kan bli uppsagd från lägenheten, och skulle hyran vara sen skickas inkassokrav till hyresgästen via inkassoföretaget Visma. Dröjsmålsränta debiteras tills hyran är betald. Om hyran trots inkassokravet inte betalas, blir hyresgästen uppsagd från lägenheten.