Utflyttning

När du flyttar ut

Kontakta Arvika Fastighets AB i god tid om du har planer på att flytta. Om du har ett ändrat bostadsbehov kan fastighetsbolaget kanske erbjuda dig en annan lägenhet.

Nedan en checklista inför din utflyttning:

  • Säg upp kontraktet minst tre månader innan du ska flytta. Tänk på att uppsägningstiden räknas från den dag Arvika Fastighets AB har fått din skriftliga uppsägning. Därefter räknas upp-sägningstiden från nästkommande månad i tre hela kalendermånader.
 
  • Under uppsägningstiden är du skyldig att låta intresserade hyresgäster att få se på lägenheten innan du flyttat från den.
 
  • Du måste också beställa besiktning av lägenheten i god tid innan avflyttningen.Tid för slutbesiktning ska vara beställd senast 5 dagar före slutdatum.
 
  • Lägenheten ska städas noggrant och nycklarna lämnas tillbaka senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen.
 
  • När du flyttade in i din lägenhet fick du kvittera ut ett antal nycklar. Saknas någon av dessa när du flyttar kommer vi att debitera dig för cylinderbyte.
 
  • OBS! Brandfilten tillhör lägenheten och skall lämnas kvar.