Förtur till lägenhet

händer överlämnar nyckel

Du kan ansöka om förtur till en lägenhet om det är en akut situation. Det innebär att Arvika Fastighets AB i mån av tillgång erbjuder lägenheter som är lediga eller kommer att bli lediga. Du får max två erbjudanden. Om du tackar nej till båda dessa förlorar du din plats i förturskön. Du kan önska men inte kräva ett specifikt bostadsområde. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla nedan begärda intyg samt ett kortfattat följebrev.

Man kan inte få förtur på lägenhet som publicerats på nätet.

Även om du beviljats en förtur kan det ta tid att få en lägenhet. Det finns en kö också bland beviljade förturer.


Förturer gäller för:

  • Elever vid gymnasie- eller högskola i Arvika som bor i annan kommun. Antagningsbevis krävs.
 
  • Näringslivsförtur. Ges till personer som fått minst sex månaders anställning i närområdet och bosätter sig i Arvika kommun. Anställningsbevis krävs.
 
  • Socialtjänstens behov.
 
  • Medicinska orsaker. Läkarintyg krävs. Gäller endast invånare i Arvika kommun. Läkaren ska intyga att din nuvarande bostadssituation är akut ohållbar och beskriva vilka krav som ställs på din nya bostad. Läkarintyget är giltigt i 6 månader från utfärdandedatum och ska gälla lägenhetsinnehavaren.
 
  • Separation/skilsmässa. Förtur ges endast till boende inom Arvika Fastighets AB:s lägenhetsbestånd. Förtur vid separation/skilsmässa gäller endast om det finns minderåriga barn i familjen.
 
  • Dödsfall, där ena parten avlider och den kvarvarande har behov av mindre bostad. Förtur ges främst till boende inom Arvika Fastighets AB:s lägenhetsbestånd.