Förtur till lägenhet

Bandgatan

Det är möjligt att få förtur till en lägenhet om det är en akut situation. Det innebär att Arvika Fastighets AB erbjuder lägenheter som är lediga eller kommer att bli lediga. Du kan få max två erbjudanden. Om du tackar nej till båda dessa försvinner din rätt till förtur.

Även om du beviljats en förtur kan det ta lite tid att få en lägenhet. Efterfrågan är oftast stor och det gäller att ha tålamod. Det finns en kö även bland beviljade förturer och som gäller för:

  • Elever vid gymnasie- eller högskola i Arvika som bor i annan kommun.
 
  • Näringslivsförtur. Ges till personer som fått minst sex månaders anställning i kommunen och bor för långt bort för att pendla. Arbetsgivarintyg krävs.
 
  • Socialtjänstens behov.
 
  • Medicinska orsaker(kräver läkarintyg). Läkaren ska intyga att din nuvarande bostadssituation är akut ohållbar och beskriva vilka krav som ställs på din nya bostad. Läkarintyget gäller i sex månader från utskriftsdatum. Förturen gäller inte till särskilda bostadsområden och gäller endast invånare i Arvika kommun. 
 
  • Separation/skilsmässa. Förtur ges endast till boende inom Arvika Fastighets AB:s lägenhetsbestånd. Förtur vid separation/ skilsmässa(gäller endast om det finns minderåriga barn inblandade).
 
  • Dödsfall, där ena parten avlider och den kvarvarande behöver en mindre bostad. Förtur ges främst till boende inom Arvika Fastighets AB:s lägenhetsbestånd.