Miljöhus

Miljöhus

Fastighetsnära källsortering - i ditt miljöhus

För att det ska vara så enkelt för dig som möjligt att sortera ditt avfall, har vi infört fastighetsnära källsortering. Det innebär att vi har byggt så kallade miljöhus, i nära anslutning till din hyreslägenhet.

I miljöhusen finns olika sorteringskärl(det finns bilder uppsatta ovanför kärlen för att du ska se var du sortera vad).

Eftersom olika sorters avfall tas om hand på olika sätt är det viktigt att dina sopor är rätt sorterade. Det gäller även för den del av dina hushållssopor som du lämnar på någon av kommunens återvinningsstationerlänk till annan webbplats (som tidningar, plast och glas) och för det grovavfall som du lämnar på avfallsanläggningen Mosseberg.

Tänk på att TV-apparater, microugnar, gamla skåp, stolar med mera INTE hör hemma i miljöhusen, utan ska lämnas på Mosseberg. Det är av stort värde att du hjälper till att sortera rätt och hålla ordning i våra miljöhus - för allas trivsel.


På följande platser hittar du miljöhus:

Plats: Prästängen(Hästhovsgatan),Slagfältet, Fallängsvägen, Dragspelet, Fågelsången, Sävsjövägen, Tallstigen, Taserudsgatan (7,9,11,13,15,17), Pensionärsvägen, Viksgatan 29,31, Nygatan 30, Skolgatan 29, Köpmangatan 11 A-B, 13, Posten(f d Dahlinshuset), Veterinären, Dottevik(röda och vita sidan)Magasinsgatan 12 och 13, Lärkvägen 1-6, Hamngatan7