Så sorterar du ditt avfall

Eftersom olika sorters avfall tas om hand på olika sätt är det viktigt att dina sopor är sorterade. Det gäller både för den del av dina hushållssopor som du lämnar på någon av kommunens återvinningsstationer Länk till annan webbplats. (som tidningar, plast och glas) och för det grovavfall som du lämnar på avfallsanläggningen Mosseberg.

Läs mer om hur du sorterar olika saker. Länk till annan webbplats.

 

På följande platser hittar du ditt miljöhus - för fastighetsnära källsortering!

Veterinären Torggatan 14 A

Parkgatan 29 A-F, 27 A-B

Styckåsgatan 30 A-B, 32 A-B

Köpmangatan 13

Skolgatan 29

Magasinsgatan 12 och 13

Hamngatan 7

Lärkvägen 1 A-E, 6 A-D

Nygatan 30, Viksgatan 29,31

Björns väg 1-21, 17

Holmströms väg

Ingesundsvägen 1-23, 25-35

Taserudsgatan (2 miljöhus)7- 11, 13- 17

Tallstigen 6, 8,10, Pensionärsvägen 2, 4, 6, Fryksdalsvägen 31

Sibeliusgatan 10

Glashyttegatan 20

Kastanjegatan 1, 5

Torggatan 3-5

Sävsjövägen 51-55

Prästängen(Hästhovsgatan)

Tingsgatan 9,11 A, Viksgatan 17 A-F

Fallängsvägen 15

Källgatan(inne på gården)

Hästhovsgatan 10, 12, 14

Borggatan 25 A-B, 27 A-B, Repslagargatan 26