Tillfälligt hyresstöd för vissa lokalhyresgäster

Tillfälligt hyresstöd för vissa lokalhyresgäster

Regeringen har beslutat om att förlänga möjligheten till statligt stöd då vissa hyresgäster erhåller rabatt på sin hyra under andra och tredje kvartalet 2021.

Mer information och uppgift om de branscher och verksamheter som kan komma ifråga för stödet finner du på www.regeringen.se/hyresstod Länk till annan webbplats.

Den som önskar få en hyresrabatt och bedriver en stödberättigad verksamhet måste kontakta Arvika Fastighets AB för en dialog om detta.

Skäl för att kunna lämna en hyresrabatt är till exempel att verksamhetens omsättning under sökt period 2021 är väsentligt lägre än motsvarande tid 2019 eller att det på annat sätt kan visas att omsättningen på ett väsentligt sätt påverkats negativt.

Du som vill begära en hyresrabatt måste göra detta före den 10 september.

Kontakta ekonomichef Sven-Inge Eriksson, telefon 0570-826 11 för mer information.