Bildbeskrivning

Direktbyte av bostad

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan utan att behöva tänka på köpoäng. Inget krav att bytesparten ska vara hyresgäst hos Arvika Fastighets AB (AFAB).

När du funnit någon du vill byta med ansöker ni om att få göra lägenhetsbytet. Blanketter finns hos AFAB:s kundtjänst. Bytet måste godkännas av AFAB och genomgå samma rutiner som vid en uppsägning, boka besiktning, teckna nytt avtal och nyckelhantering.

Kunder/medlemmar hos oss mister sina köpoäng men kan omedelbart aktivera sig igen för att tillgodogöra sig nya poäng. En spärr läggs in och parterna fråntas möjligheten att söka annan lägenhet i nio månader.

För att bytet ska godkännas krävs bl a att parterna har kontrakt och att de är folkbokförda på respektive adresser. Man måste dessutom ha bott i lägenheten i minst 9 månader innan lägenhetsbytet godkänns. Båda parter ska ha skött sina tidigare hyror, inte stört sina grannar och skött sina lägenheter i enlighet med den vårdnadsplikt som en hyresgäst har enligt hyreslagen.

Hyresgästen ska visa att det finns skäl för lägenhetsbytet, det vill säga att det finns ett behov av den nya bostaden. Exempel på de vanligaste beaktningsvärda skälen:

1  Ändrade familjeförhållanden

Om behovet av en större eller mindre eller billigare bostad beror på till exempel dödsfall, separation, inledande av ett nytt förhållande eller tillökning i familjen kan en hyresgäst ha beaktansvärda skäl.

2  Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden – önskemål om lägre hyra

Om exempelvis hyresgästen på grund av sjukdom, pensionering eller arbetslöshet har fått eller kommer att få ändrade ekonomiska förhållanden och därför behöver lägre hyra kan det utgöra ett beaktansvärt skäl.

3  Ändrade förhållanden på grund av studier eller arbetsplatsens läge

Om hyresgästen behöver en ny bostad till följd av studier eller arbete på annan ort kan det utgöra ett beaktansvärt skäl.

4  Väsentligt förbättrad bostadsstandard

Om hyresgästen inte kan hänvisa till några ändrade förhållanden men genom bytet kan få väsentligt förbättrad bostadsstandard i form av till exempel en större och/ eller nyrenoverad lägenhet kan det utgöra ett beaktansvärt skäl.

Observera att garage och parkeringsplatser inte ingår i ett direktbyte, enbart bostaden.

Undantag för de lägenheter där bilplats ingår i hyran.

AFAB säger nej till byte mot villafastighet och bostadsrätt när hyresmedlemmen kan förvärva dessa objekt utan krav på byte.