Projektering för ROT-renovering av Taserudsgymnasiet återupptas

verktyg

Taserudsgymnasiet är i behov av en teknisk ROT-renovering. ROT-renoveringen tillsammans med en del nya verksamhetsanpassningar i lokalerna skulle egentligen ha påbörjats hösten 2023, men blev uppskjutet på grund av att kostnaden för renoveringen blev för hög. Nu är förslaget att renoveringen ska återupptas.

Taserudsgymnasiet är i fortsatt behov av ROT-renovering och önskemålen från verksamheten om funktionsförändringar och modernisering kvarstår. Arvika Fastighets AB vill därför återuppta projektering för ROT-renovering och genomföra nya processer med verksamheten för att ta fram ett nytt förslag till en lägre kostnad. Det skulle innebära att en start av renoveringen blir tidigast sommaren 2024 och pågår under två läsår. Efter renoveringen och anpassningen till Taserudsgymnasiet verksamhet frigörs även lokaler som delar av Gateskolan kommer att använda.

Beslut om att återuppta projekteringen ska ska behandlas i Kommunstyrelsen den 13 februari.

Sidan uppdaterad 2024-01-30