Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för arvikafastighetsab.se

Arvika Fastighets AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

  • hur webbplatsen arvikafastighetsab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av den här webbplatsen inte är helt tillgänglig. Vi arbetar med att åtgärda detta.

Så här gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

E-post: arvika.fastighetsab@arvika.se
Telefon, växel: 0570-816 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till oss

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss genom att kontakta oss på e-post eller telefon.

E-post: arvika.fastighetsab@arvika.se
Telefon, växel: 0570-816 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på arvikafastighetsab.se till myndigheten för digital förvaltning. Länk till annan webbplats.

Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte till fullo förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt:

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Dokument och blanketter

Pdf:er på webbplatsen är inte tillgängliga. Dessa är tredjepartsdokument, exempelvis veckobrev från leverantörer i olika byggprojekt.

Formulär

Vi är medvetna om att formuläret(marknadssystemet där man söker bostad) inte är tillgänglighetsanpassat. Detta är länk till annan webbplats(tredjepart).

Länkar

En del länkar på vår webbplats är inte tillgänglighetsanpassade.

Åtgärd: Arbete med att se över och uppdatera våra länkar pågår.

Lyssna-funktionen

Navigeringen börjar med att läsa upp knapparna på startsidan istället för att börja med huvudmenyn. Vi arbetar med att se över om detta går att åtgärda i ”lyssna-verktyget”.

Navigering med hjälp av tangentbord

Vissa element fungerar något sämre när man navigerar med tangentbordet, vissa element markeras inte när man tabbar och tabbordningen är inte alltid i logisk ordning.

Åtgärd:Arbete med att tillgänglighetsanpassa detta kommer att göras.

Så här säger lagen

Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Länk till annan webbplats.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av arvikafastighetsab.se, senaste bedömningen gjordes i oktober 2020. Webbplatsen testas också kontinuerligt via Sitevisions tillgänglighetskontroll. Ett tillgänglighetsarbete har gjorts under februari månad, 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 februari, 2023.