Arvika - Västra

bild från området Fågelsången

I Agnetebergsområdet finns lägenheter i flera attraktiva och barnvänliga områden. Området har stora grönytor med gräsmattor och en mindre bollplan, samt enklare lekutrustning - och det bästa är att en stor del av området är bilfritt! Du tar dig snabbt och enkelt in till centrum med cykel eller bil.