Ditt närmaste miljöhus

bild på miljöhus

Ditt närmaste miljöhus

Fastighetsnära källsortering - i ditt miljöhus

För att det ska vara så enkelt för dig som möjligt att sortera ditt avfall, har vi infört fastighetsnära källsortering. Det innebär att vi har byggt så kallade miljöhus, i nära anslutning till din hyreslägenhet.

I miljöhusen finns olika sorteringskärl(det finns bilder uppsatta ovanför kärlen för att du ska se var du sortera vad).

Eftersom olika sorters avfall tas om hand på olika sätt är det viktigt att dina sopor är rätt sorterade. Det gäller även för den del av dina hushållssopor som du lämnar på någon av kommunens återvinningsstationer Länk till annan webbplats. (som tidningar, plast och glas) och för det grovavfall som du lämnar på avfallsanläggningen Mosseberg.

Tänk på att TV-apparater, microugnar, gamla skåp, stolar med mera INTE hör hemma i miljöhusen, utan ska lämnas på Mosseberg. Det är av stort värde att du hjälper till att sortera rätt och hålla ordning i våra miljöhus - för allas trivsel.


På följande platser hittar du miljöhus:

Veterinären Torggatan 14 A

Parkgatan 29 A-F, 27 A-B

Styckåsgatan 30 A-B, 32 A-B

Köpmangatan 13

Skolgatan 29

Magasinsgatan 12 och 13

Hamngatan 7

Lärkvägen 1 A-E, 6 A-D

Nygatan 30, Viksgatan 29,31

Björns väg 1-21, 17

Holmströms väg

Ingesundsvägen 1-23, 25-35

Taserudsgatan (2 miljöhus)7- 11, 13- 17

Tallstigen 6, 8,10, Pensionärsvägen 2, 4, 6, Fryksdalsvägen 31

Sibeliusgatan 10

Glashyttegatan 20

Kastanjegatan 1, 5

Torggatan 3-5

Sävsjövägen 51-55

Prästängen(Hästhovsgatan)

Tingsgatan 9,11 A, Viksgatan 17 A-F

Fallängsvägen 15

Källgatan(inne på gården)

Hästhovsgatan 10, 12, 14

Borggatan 25 A-B, 27 A-B, Repslagargatan 26