Sortera ditt avfall

Eftersom olika sorters avfall tas om hand på olika sätt är det viktigt att dina sopor är sorterade. Det gäller både för den del av dina hushållssopor som du lämnar på någon av kommunens återvinningsstationerlänk till annan webbplats (som tidningar, plast och glas) och för det grovavfall som du lämnar på avfallsanläggningen Mosseberg.

På följande platser hittar du även miljöhus - för din fastighetsnära källsortering!

Plats: Prästängen(Hästhovsgatan), Slagfältet, Falllängsvägen, Dragspelet, Fågelsången, Sävsjövägen, Tallstigen, Degerängen, Taserudsgatan, samt Dottevik(röda och vita husen)